• Sprawdz nas

Regulamin

Regulamin i Warunki Najmu

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przyczepy kempingowej określonej w umowie lub rezerwacji pomiędzy klientem zwanym dalej Najemcą a Grupa Etna Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-22-55-919 zwanym dalej Wynajmującym. Niniejszy regulamin i warunki są integralną częścią umowy najmu.

Niezbędne dokumenty